Wersja demonstracyjna
(wielkość pliku: 0.60 MB)
Ulotka informacyjna
(wielkość pliku: 0.05 MB)
Pierwsze stanowisko:

490 PLN + VAT
Następne stanowisko:

90 PLN + VAT
Informacje o programie WYKONAWCA
Do czego służy program?
Podstawowym zadaniem programu jest udostępnianie porównań zakładanych kosztów kosztorysowych inwestycji z kosztami rzeczywistymi. Aby to było możliwe musisz wykonać następujące prace:
 • Utwórz nową inwestycję, której koszty chcesz kontrolować.
 • Wczytaj dla utworzonej inwestycji jeden lub więcej kosztorysów z nią związanych. Program odczytuje kosztorysy zapisane w formacie ATH (np.: zapisane w programie Strix, Norma, Norma PRO, itp.).
 • Spośród nakładów wczytanych z kosztorysów wybierz te nakłady, które chcesz kontrolować zarówno ilościowo, jak i wartościowo. Nie wybrane nakłady będą traktowane jak nakłady pozostałe i rozliczane tylko wartościowo.
 • Jeśli zachodzi taka konieczność, to kilka nakładów z kosztorysu połącz w jeden nakład, który będzie później rozliczany.
 • Wprowadź faktury zakupu materiałów i sprzętu przypisując je poszczególnym inwestycjom. Do programu wprowadza się z faktury tylko całkowicie niezbędne dane.
Jeśli wszystkie te czynności poprawnie wykonałeś, to pozostaje Ci tylko wskazać inwestycję i wykonać stosowny raport. Raport ten wskaże Ci różnice w rzeczywistym zużyciu nakładów w stosunku do zużycia planowanego (zarówno od strony wartościowej jak i ilościowej). Raport ten jest wykonany w technologii XML i może być odczytany za pomocą dowolnego programu Microsoft Office w wersji co najmniej 2003 (np.: do dalszej obróbki).

Przykładowy raport wykonany za pomocą programu możesz obejrzeć klikając na lupę.
Przykładowy raport wykonany dla inwestycji

Jakie będę miał korzyści z zastosowania programu?
Program jest przygotowany z myślą o firmach budowlanych, które chcą wiedzieć jakie różnice wystąpiły pomiędzy rzeczywistą wartością i ilością nakładów zużytych w stosunku do nakładów planowanych. Informacje te pozwalają na wyłapanie inwestycji, które przekroczyły swój próg kosztorysowy oraz ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy (czyli odpowiedź na pytanie - zużycie jakiego materiału lub sprzętu spowodowało przekroczenie kosztów). Posiadanie takiej informacji pozwala na podjęcie odpowiednich kroków (np.: wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników marnotrawiących materiały) oraz uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości. To zaś przynosi dla firmy konkretne zyski w postaci oszczędności w zakupach materiałów i wynajmie sprzętu.
Okno ustalania nakładów do kontroli ilościowej i wartościowej
Co mam zrobić, jeśli chcę używać programu?
Jeśli jesteś zainteresowany zastosowaniem programu w swojej firmie wykonaj następujące kroki:
 • Pobierz wersję demonstracyjną programu i zainstaluj ją na swoim komputerze. Korzystając z tej wersji możesz sprawdzić działanie programu. Wersja ta ma następujące ograniczenia: w jednej bazie można dodać co najwyżej trzy inwestycje, ilość nakładów wynikowych oraz faktur dla każdej inwestycji nie może być większa niż 10.
 • Jeśli zdecydujesz się na komercyjne używanie programu, to skontaktuj się z nami, aby dokonać rejestracji i uzyskać fakturę PRO FORMA.
 • Opłacenie faktury PRO FORMA powoduje wystawienie faktury VAT oraz przesłanie klucza programowego, który wyłącza ograniczenia wersji demonstracyjnej. Licencja obowiązuje na jedno stanowisko, więc gdy chcesz używać programu na kilku komputerach powinieneś wykupić licencję na każdy z nich oddzielnie.
Klucz programowy otrzymasz za pomocą listu e-mail, który podasz podczas rejestracji. Nie udostępniaj tego klucza osobom postronnym. Aby wprowadzić ten klucz do programu wybierz z menu głównego opcję Pomoc a następnie Informacje o programie. W okienku, które się pojawi naciśnij przycisk Zarejestruj.
Okno rejestracji programu
Jakie są wymagania programu?
Program WYKONAWCA został przygotowany w oparciu o technologię Microsoft .NET. Jego wymagania są więc następujące:
 • System operacyjny Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP lub nowszy.
 • Zainstalowane środowisko Microsoft .NET. Program instalacyjny sprawdza, czy środowisko to jest zainstalowane.
 • Zainstalowana przeglądarka internetowa. Niezbędna jest ona do przeglądania raportów.
W przypadku braku środowiska Microsoft .NET należy zainstalować ten komponent.